خرمشهر7 ویدیوها

مظلوم ترین فرمانده دوران دفاع مقدس

شهید سید مجتبی هاشمی پرکارترین و مظلوم ترین فرمانده دفاع مقدس . او ستاره درخشانی بود که اولین گروه جنگ های نامنظم را  به نام گروه فدائیان اسلام پایه ریزی نمود و به کمک مردم خونگرم آبادان شبافت و با حماسه آفرینی او و نیروهای فداکارش در دشت ذوالفقاری، آبادان از سقوط حتمی نجات پیدا […]