شفیق فکه، شبکه ایثار

نماهنگ مدافعان حرم

نماهنگ مدافعان حرم – با صدای حاج صادق آهنگران و حمید قربانی  

شوخی حاج قاسم سلیمانی با یک رزمنده جبهه مقاومت

شوخی حاج قاسم سلیمانی با یک رزمنده جبهه مقاومت – سوریه    

فیلم/مهارت رزمنده حزب الله در تعویض خشاب

مهارت یک رزمنده حزب الله در تعویض خشاب – سوریه